PrintoPrinto

Katalogu i librave shkollorë

Site: Libri Digjital - Botime Pegi
Lënda: Libri Digjital - Botime Pegi
Book: Katalogu i librave shkollorë
Printuar nga:
Data: Wednesday, 21 February 2024, 8:10 PM

Klasa I

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa I

Klasa II

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa II

Klasa III

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa III

Klasa IV

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa IV (2018)

Klasa V

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa V

Klasa VI

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa VI

Klasa VII

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa VII

Klasa VIII

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa VIII

Klasa IX

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa IX (2018)

Klasa IX - Provimet Kombëtare

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Klasa IX - Provimet kombëtare të arsimit bazë

Klasa X

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa X

Klasa XI

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa XI

Klasa XII

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Tekstet shkollore - Klasa XII (2018)

Klasa XII - Përgatitje për maturën

Klikoni mbi imazh për më shumë informacion

Klasa XII - Përgatitje për maturën shtetërore - Ushtrime